Γαλάνης Νίκος

Γαλάνης Νίκος

Καθηγητής Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας - Ψυχολόγος

Υπεύθυνος Σπουδών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νοηματικής Γλώσσας & Υποστηρικτικής Παρέμβασης Πολυχώρος ΚΙΒΩΤΟΣ και Διαχειριστής της Μ.Κ.Ο. «Δρω-Ανάπτυξη της Ποιότητας Ζωής των Εμποδιζόμενων Ατόμων».
Τον Αύγουστο του 2022 συνταξιοδοτήθηκε από το Λύκειο Κωφών-Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής ως Καθηγητής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Πτυχιούχος Ψυχολογίας (ΕΚΠΑ). Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την επίσημη καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου).